آدرس و ساعات كار

تلفن تماس :

97 , 88545296 - 021

ساعت کار کلینیک :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:00 الی 19:00

 

بر روي نقشه بيابيد: