درمان انواع عفونت های پوستی

161391

 

عفونت های پوستی شامل انواع عفونت های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی می باشد که به اشکال مختلف میتواند سبب ایجاد التهابات عفونی در پوست گردد. این ضایعات می توانند به صورت حاد و مزمن در بیماران ایجاد شده و گاه همراه با درگیری های سایر ارگان های بدن می باشند. درمان موثر و به موقع این بیماری ها در حفظ سلامتی افراد حائز اهمیت میباشد.

روش های درمان :
مشاوره و تعیین پروتکل درمان
انواع آزمایش های تخصصی عفونی و کشت های میکروبی
درمان دارویی با استفاده از به روزترین داروها و کرم های ژنریک و ترکیبی