درمان مشکلات و ضایعات ناخن

ingrown toenail

 

ناخن ها به علل مختلف میتوانند زیبایی خود را از دست داده و دچار ضایعه گردند. این مشکلات می تواند ناشی از انواع بیماری های ایمیونولوژیک ایجاد گردند. همچنین عفونت های قارچی و باکتریایی نیز می تواند سبب بدشکلی ناخن ها گردد. شناخت این مشکلات و بیماری ها و برطرف کردن آنها نیازمند اجرای پروتکل های درمانی تخصصی و گاه طولانی مدت می باشد که در این مرکز انجام می پذیرد.