رفع کک و مک و لک های پوستی

 

رفع کک و مک و لک های پوستی 

کک و مک و لک های پوستی از جمله علل مهم مراجعه به کلینیک های زیبایی میباشد. این لک ها با اندازه های مختلف، خصوصا بر روی صورت و جلوی سینه قرار دارند و معمولا در مواجه با نور خورشید و در فصل تابستان تشدید شده و پررنگ تر می شوند.

روش های درمانی مختلفی جهت برطرف کردن یا کم رنگ کردن این لک ها پیشنهاد شده است.

ادامه مطلب...رفع کک و مک و لک های پوستی