رفع کک و مک و لک های پوستی

 

رفع کک و مک و لک های پوستی 

کک و مک و لک های پوستی از جمله علل مهم مراجعه به کلینیک های زیبایی میباشد. این لک ها با اندازه های مختلف، خصوصا بر روی صورت و جلوی سینه قرار دارند و معمولا در مواجه با نور خورشید و در فصل تابستان تشدید شده و پررنگ تر می شوند.

روش های درمانی مختلفی جهت برطرف کردن یا کم رنگ کردن این لک ها پیشنهاد شده است.

 استفاده از نور لیزر در طول موج های خاص از جمله مهمترین روش های درمانی این ضایعات میباشد که به طور گسترده در کشورهای پیشرفته مورد استفاده می باشد. درمان با این روش اگر نتواند به طور کامل لک ها را از بین ببرد حداقل در کمرنگ کردن آنها بسیار موثر عمل مینماید.

تصمیم گیری در مورد تعداد جلسات درمان و کاربرد نوع لیزر صرفا به عهده پزشک معالج شما میباشد.

استفاده همزمان از روش های مزوتراپی و کرم های ضد لک تاثیر درمان لیزر را بیشتر میکند. استفاده از یک پروتکل درمان ترکیبی نتایج خوبی را در رفع این مشکل به همراه دارد.