لایه برداری ( میکرودرم ابرژن )

 

لایه برداری ( میکرودرم ابرژن ) 

میکرودرم ابرژن دستگاهی است که به وسیله آن لایه برداری پوست با استفاده از پودر اکسید آلومینیوم به منظور جوانسازی و رفع چین و چروک های سطحی و همچنین از بین بردن یا کم رنگ کردن لک های پوستی و اسکار ها انجام می پذیرد.میکرودرم ابرژن دستگاهی است که به وسیله آن لایه برداری پوست با استفاده از پودر اکسید آلومینیوم به منظور جوانسازی و رفع چین و چروک های سطحی و همچنین از بین بردن یا کم رنگ کردن لک های پوستی و اسکار ها انجام می پذیرد.

ادامه مطلب...لایه برداری ( میکرودرم ابرژن )