ماسک

 

ماسک

استفاده از عصاره گیاهان قرن ها است که جهت شادابی، طراوت و جوانسازی پوست مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه با بهره گیری از دانش و تکنولوژی انواع ماسک های گیاهی با کاربرد درمانی تولید و جهت مصارف پزشکی در اختیار کلینیک های زیبایی قرار گرفته است.

ادامه مطلب...ماسک