درمان تخصصی شوره سر

 

درمان تخصصی شوره سر

شوره سر و درماتیت سبورئیک یکی از مهمترین علل مراجعه به کلینیک های مراقبت از مو میباشد.

این مشکل از نظر زیبایی و بروز استرس و ایجاد مشکل در روابط اجتماعی بیمار بسیار حائز اهمیت میباشد.
متاسفانه در بسیاری از موارد، بیماران درمان های زیادی را تجربه کرده اند که به موفقیت منجر نشده است و به همین خاطر نگرانی ها از درمان این بیماری بسیار شایع می باشد.

استفاده از شیوه های درمانی کوتاه مدت و بلند مدت تحت نظر متخصص از جمله خدمات مهم کلینیک می باشد.