درمان چاقی موضعی با کاویتاسیون

درمان چاقی موضعی با کاویتاسیون

 

یکی از موثرترین روش ها جهت کاهش سایز و درمان چاقی موضعی استفاده از دستگاه کاویتاسیون میباشد.
این تکنیک بدون عارضه و درد بوده و نیاز به هیچ نوع آماده سازی قبل از انجام ندارد.

در این روش سلول های چربی هر موضع تحت تاثیر امواج ماوراء صوت با فرکانس پایین ( همانند سونوگرافی ) قرار می گیرند. دیواره این سلول ها تحت تاثیر این امواج تحت تاثیر قرار گرفته، سلول ها تجزیه شده و چربی موجود در آنها آزاد میشود.این چربی ها از طریق سیسیتم لنفاوی منتقل شده وتوسط کبد تجزیه میشوند و سپس توسط ادرار دفع میشوند. 

پروتکل درمانی بر اساس ویژگی های جسمی افراد تعیین میشود و تنها در چند جلسه نتایج بسیار خوبی در بیمار پدیدار می گردد.